Λογισμικό


Πρόγραμμα «Διαχειριστική πράξη»

Τίτλος: Σύστημα βάσης δεδομένων και ανάπτυξη λογισμικού επεξεργασίας για τα δεδομένα απογραφής των δασών Εργοδότης: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Ιδιότητα: Εξωτερικός συνεργάτης Περίοδος: 2010 Αντικείμενο: Ανάπτυξη βάσης δεδομένων για την καταχώρηση των στοιχείων από απογραφές των […]


Εποπτεία ειδών & Τ.Ο. ΦΔ Δαδιάς

Τίτλος: Καταγραφή και Παρακολούθηση των Τύπων Οικοτόπων και των ειδών Χλωρίδας και Πανίδας των Οδηγιών 92/43 και 79/409 στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου Εργοδότης: Φορέας Διαχείρισης Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου Ιδιότητα: Ανάδοχος (46%) Περίοδος: […]


Εποπτεία ορνιθοπανίδας Μ9

Τίτλος: Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών ορνιθοπανίδας στην Ελλάδα Εργοδότης: ΥΠΕΚΑ / Ανάδοχος σύμπραξη: Φ.ΦΑΣΟΥΛΑΣ-Ν.ΜΑΝΤΖΙΟΣ Ε.Ε. – ΡΟΔΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΑΘ.ΤΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Ιδιότητα: Υπεργολάβος αναδόχου Περίοδος: 04/2014 – 12/2015 Αντικείμενο: Καταγραφή, εποπτεία και αξιολόγηση […]


Εξειδικευμένο λογισμικό

Η ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ αναπτύσσει εξατομικευμένες και εξειδικευμένες εφαρμογές λογισμικού από το 2013. Ο αρχικός σκοπός ήταν η εύκολη καταχώρηση και οργάνωση του μεγάλου όγκου δεδομένων πεδίου που συγκεντρώνονταν στο πλαίσιο συμβάσεων που είχε αναλάβει. Συγκεκριμένα, η εταιρεία υλοποίησε την ανάλυση, αρχιτεκτονική […]