Περιβαλλοντική Εποπτεία


Εποπτεία ειδών ορνιθοπανίδας Φ.Δ. Μεσολογγίου

Τίτλος: Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών ορνιθοπανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου Εργοδότης: Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου Ιδιότητα: Ανάδοχος (90%) Περίοδος: 07/2013 – 07/2015 Αντικείμενο: Διερεύνηση της παρουσίας, καταγραφή, εποπτεία και αξιολόγηση του […]


Εποπτεία ειδών & Τ.Ο. ΦΔ Δαδιάς

Τίτλος: Καταγραφή και Παρακολούθηση των Τύπων Οικοτόπων και των ειδών Χλωρίδας και Πανίδας των Οδηγιών 92/43 και 79/409 στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου Εργοδότης: Φορέας Διαχείρισης Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου Ιδιότητα: Ανάδοχος (46%) Περίοδος: […]


Εποπτεία ορνιθοπανίδας Μ9

Τίτλος: Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών ορνιθοπανίδας στην Ελλάδα Εργοδότης: ΥΠΕΚΑ / Ανάδοχος σύμπραξη: Φ.ΦΑΣΟΥΛΑΣ-Ν.ΜΑΝΤΖΙΟΣ Ε.Ε. – ΡΟΔΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΑΘ.ΤΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Ιδιότητα: Υπεργολάβος αναδόχου Περίοδος: 04/2014 – 12/2015 Αντικείμενο: Καταγραφή, εποπτεία και αξιολόγηση […]


Εποπτεία ειδών & Τύπων οικοτόπων

Η ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ υλοποίησε συνολικά 11 προγράμματα εποπτείας ειδών (χλωρίδας, ασπονδύλων, θηλαστικών, ιχθυοπανίδας, ερπετών και αμφιβίων) και τύπων οικοτόπων σε 9 Φορείς Διαχείρισης της Ελλάδας το διάστημα 2012 – 2015. Επίσης, το διάστημα 4/2014 – 12/2015 εκτέλεσε τον συντονισμό και την […]


Περιβαλλοντική εποπτεία

Αποτελεί ένα ευρύ αντικείμενο το οποίο επικεντρώνεται σε προστατευόμενες περιοχές, είδη και τύπους οικοτόπους αλλά επίσης εξετάζει τις επιπτώσεις έργων και δραστηριοτήτων στο περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει: σχεδιασμό και πιλοτική εφαρμογή διαχειριστικών δράσεων για τη διαφύλαξη ή/ […]


Συνέδριο με θέμα «Βιοποικιλότητα στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου»

Στις 14-15/11/2015 ο Φ.Δ. Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου διοργάνωσε Συνέδριο με θέμα «Βιοποικιλότητα στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου». Στο Συνέδριο έγινε παρουσίαση του Έργου «Καταγραφή και Παρακολούθηση των Τύπων Οικοτόπων και των ειδών Χλωρίδας […]