Τεχνικές εργασίες


Δίκτυο Παρεμβάσεων Κοπατσινού

Τίτλος: Μελέτη Ολοκληρωμένου δικτύου παρεμβάσεων για την αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή του Κοπατσινού ποταμού στο Δ. Δ. Βέργης Εργοδότης: Δήμος Βισαλτίας Ιδιότητα: Ανάδοχος (100%) της δασικής, φυτοτεχνικής και περιβαλλοντικής μελέτης Περίοδος: 05/2007 – 11/2009 Αντικείμενο: Αντικείμενο […]


Ανακατασκευή ταμιευτήρα Ι.Μ. Σίμωνος Πέτρα

Τίτλος: Μελέτη ανακατασκευής – βελτίωσης λειτουργικότητας ταμιευτήρα αντιπυρικής προστασίας δασοκτήματος Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας Αγίου Όρους Εργοδότης: Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας Αγίου Όρους Ιδιότητα: Ανάδοχος (100%) Περίοδος: 10/2010 – 02/2012 Αντικείμενο: Σχεδιασμός έργων για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του ταμιευτήρα: […]


ΜΠΕ διάνοιξης οδού & κατασκευής τεχνικών έργων

Τίτλος: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Έργο: “Διάνοιξη Δασικού Οδικού Δικτύου Γ’ Κατηγορίας “Μύλος – Γαβανούδι” συνολικού μήκους 9+564 Χλμ και Κατασκευή Τεχνικών Έργων” Εργοδότης: Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου Ιδιότητα: Ανάδοχος (100%) Περίοδος: 2003 Αντικείμενο: Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη […]


Τεχνικές Εργασίες

Η ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ αναλαμβάνει τεχνικές εργασίες οι οποίες περιλαμβάνουν τοπογραφικές αποτυπώσεις, επίβλεψη και επιμέτρηση δασοτεχνικών έργων, δασώσεις γαιών, καστανοκαλλιέργεια και σύνταξη τεχνικών εκθέσεων για δασικές & αγροτικές εκτάσεις. Τοπογραφικές αποτυπώσεις Η εταιρεία εκτελεί τοπογραφικές αποτυπώσεις δασοτεχνικών έργων (δασικών οδών, τεχνικών έργων, […]