Θεματική χαρτογραφία


Θεματική χαρτογραφία

Η εταιρεία διαθέτει πολυετή εμπειρία στην αποτύπωση γεωχωρικών δεδομένων και την παραγωγή θεματικών χαρτών, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των έργων που αναλαμβάνει. Η παραγωγή των χαρτών βασίζεται είτε σε πρωτογενή δεδομένα που συλλέγει, επεξεργάζεται και αναλύει η εταιρεία, είτε […]


ΣΙΘΩΝ

Τίτλος: Εφαρμογή και αξιολόγηση επίγειων και εναέριων μεθόδων τηλεματικής στον έγκαιρο εντοπισμό – αναγγελία – παρακολούθηση των δασικών πυρκαγιών – ΣΙΘΩΝ Εργοδότης: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) / ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. – ΙΔΕΘ Ιδιότητα: Εξωτερικός συνεργάτης Περίοδος: 7/2003 – 6/2006 Αντικείμενο: […]


Βιολογική καταπολέμηση έλκους καστανιάς

Τίτλος: Μελέτη βιολογικής καταπολέμησης του έλκους της καστανιάς στα καστανοδάση και καστανεώνες των Νομών Δράμας, Καβάλας, Κιλκίς, Πέλλας, Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Λάρισας, Καρδίτσας, Ιωαννίνων, Άρτας, Εύβοιας, Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Μεσσηνίας και Λακωνίας Εργοδότης: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων / Εθνικό […]


Διαχείριση δάσους Ι.Μ. Γρηγορίου

Τίτλος: Διαχειριστική μελέτη δασοκτήματος Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους για την περίοδο 2012-2021 Εργοδότης: Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους Ιδιότητα: Ανάδοχος (100%) Περίοδος: 06/2011 – 12/2011 Αντικείμενο: Σύνταξη μελέτης διαχείρισης που περιλαμβάνει την περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης […]


Εποπτεία ειδών ορνιθοπανίδας Φ.Δ. Μεσολογγίου

Τίτλος: Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών ορνιθοπανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου Εργοδότης: Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου Ιδιότητα: Ανάδοχος (90%) Περίοδος: 07/2013 – 07/2015 Αντικείμενο: Διερεύνηση της παρουσίας, καταγραφή, εποπτεία και αξιολόγηση του […]


Εποπτεία ειδών & Τ.Ο. ΦΔ Δαδιάς

Τίτλος: Καταγραφή και Παρακολούθηση των Τύπων Οικοτόπων και των ειδών Χλωρίδας και Πανίδας των Οδηγιών 92/43 και 79/409 στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου Εργοδότης: Φορέας Διαχείρισης Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου Ιδιότητα: Ανάδοχος (46%) Περίοδος: […]


Διαχείριση Θήρας Ε.Π. Β. Πίνδου

Τίτλος: Μελέτη Διαχείρισης Θήρας στην Προστατευόμενη Περιοχή του Εθνικού Πάρκου της Β. Πίνδου Εργοδότης: Διεύθυνση Δασών Περιφέρειας Ηπείρου Ιδιότητα: Ανάδοχος (75%) Περίοδος: 05/2008 – 10/2008 Αντικείμενο: Καθορισμός των περιορισμών και των όρων με βάση τους οποίους η θήρα στις Ζώνες […]


Διαχειριστικό σχέδιο Χελμού – Βουραϊκού

Τίτλος: Διαχειριστικό Σχέδιο Προστατευόμενης Περιοχής Φορέα Διαχείρισης Χελμού – Βουραϊκού Εργοδότης: Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου Δυτ. Ελλάδας &Ιονίου – Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Ιδιότητα: Ανάδοχος (100%) της περιβαλλοντικής μελέτης Περίοδος: 04/2015 – 07/2015 Αντικείμενο: Γενικός σκοπός […]


ΕΠΜ Αγίου Όρους

Τίτλος: Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Προστατευόμενης Περιοχής Χερσονήσου Αγιωνύμου Όρους Άθω (GR 1270003) Εργοδότης: Ιερά Κοινότητα Άγιου Όρους Άθω / Business Architects Consultancy A.E. Ιδιότητα: Υπεργολάβος Αναδόχου Περίοδος: 2007-2008 Αντικείμενο: Καταγραφή των διαχειριστικών μέτρων που θα επιφέρουν την διατήρηση της υπό […]