Τύποι οικοτόπων


Διαχείριση δάσους Ι.Μ. Γρηγορίου

Τίτλος: Διαχειριστική μελέτη δασοκτήματος Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους για την περίοδο 2012-2021 Εργοδότης: Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους Ιδιότητα: Ανάδοχος (100%) Περίοδος: 06/2011 – 12/2011 Αντικείμενο: Σύνταξη μελέτης διαχείρισης που περιλαμβάνει την περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης […]


Εποπτεία ειδών & Τ.Ο. ΦΔ Δαδιάς

Τίτλος: Καταγραφή και Παρακολούθηση των Τύπων Οικοτόπων και των ειδών Χλωρίδας και Πανίδας των Οδηγιών 92/43 και 79/409 στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου Εργοδότης: Φορέας Διαχείρισης Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου Ιδιότητα: Ανάδοχος (46%) Περίοδος: […]


Εποπτεία ειδών & Τύπων οικοτόπων

Η ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ υλοποίησε συνολικά 11 προγράμματα εποπτείας ειδών (χλωρίδας, ασπονδύλων, θηλαστικών, ιχθυοπανίδας, ερπετών και αμφιβίων) και τύπων οικοτόπων σε 9 Φορείς Διαχείρισης της Ελλάδας το διάστημα 2012 – 2015. Επίσης, το διάστημα 4/2014 – 12/2015 εκτέλεσε τον συντονισμό και την […]


ΕΠΜ Αγίου Όρους

Τίτλος: Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Προστατευόμενης Περιοχής Χερσονήσου Αγιωνύμου Όρους Άθω (GR 1270003) Εργοδότης: Ιερά Κοινότητα Άγιου Όρους Άθω / Business Architects Consultancy A.E. Ιδιότητα: Υπεργολάβος Αναδόχου Περίοδος: 2007-2008 Αντικείμενο: Καταγραφή των διαχειριστικών μέτρων που θα επιφέρουν την διατήρηση της υπό […]


LIFE07NAT Πίνδος/ Γρεβενά

Τίτλος: LIFE07 NAT/GR/000291 Εφαρμογή δράσεων διαχείρισης για την προστασία της καφέ αρκούδας Ursus arctos* και του οικότοπου προτεραιότητας μαύρης πεύκης Pinus nigra 9530* στη Βόρεια Πίνδο, Νομαρχία Γρεβενών Εργοδότης: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών Ιδιότητα: Εξωτερικός συνεργάτης Περίοδος: 08/2009 – 01/2010 Αντικείμενο: […]


LIFE03NAT Δάση Q. frainetto Αγίου Όρους

Τίτλος: LIFE03 NAT/GR/000093 Ανόρθωση υποβαθμισμένων πρεμνοφυών συστάδων Quercus frainetto (χνοώδους δρυός) (9280) και Quercus ilex (αριάς) (9340) σε υψηλό δάσος Εργοδότης: Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) / Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους Άθω Ιδιότητα: Εξωτερικός συνεργάτης Περίοδος: 10/2003 – 12/2006 […]