Υπηρεσίες Συμβούλου


Τεχνική & Οικονομική συμβουλευτική

Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες συμβούλου και υποστήριξης σε τεχνικά, διοικητικά και οικονομικά θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, ως δασικός σύμβουλος της Δασικής Εφορείας του Αγίου Όρους η ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ ήταν υπεύθυνη για: Τον έλεγχο και τη […]


Υπηρεσίες συμβούλου & Τεχνικής υποστήριξης

Αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δραστηριότητες της εταιρείας και περιλαμβάνει: Επενδυτικά σχέδια για έργα του δασικού ή/ και αγροτικού τομέα Τεχνική & Οικονομική συμβουλευτική για έργα με περιβαλλοντική διάσταση – αειφορική αξιοποίηση φυσικών πόρων Θεματική χαρτογραφία, είτε ως μεμονωμένο παραδοτέο, […]


Υπηρεσίες συμβούλου

Η ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ ιδρύθηκε αρχικά ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών συμβούλου και τεχνικής υποστήριξης σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, δραστηριότητα την οποία συνεχίζει έως σήμερα. Απευθύνεται σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς (πανεπιστημιακά ιδρύματα, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεις, ιδιώτες δασοκτήμονες, κλπ.) στους οποίους παρέχει […]