Μια από τις κύριες δραστηριότητες της ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ είναι η εκπόνηση, ο συντονισμός και η τεχνική υποστήριξη δασικών, περιβαλλοντικών και φυτοτεχνικών μελετών. Από την ίδρυσή της έως σήμερα η εταιρεία έχει εκπονήσει πληθώρα μελετών διαχείρισης & προστασίας δασών, δασικής οδοποιίας, αντιπυρικής προστασίας, έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, κλπ. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία εκπονεί τους παρακάτω τύπους μελετών:

Δασικές
  1. Διαχείριση & προστασία δασών
  2. Οδοποιία: διάνοιξη, βελτίωση οδών & κατασκευή τεχνικών έργων
  3. Αντιπυρική προστασία: κατασκευή υδατοδεξαμενών & δικτύων πυροπροστασίας
  4. Δασικοί χάρτες
  5. Αναψυχή
  6. Αναδασώσεις
  7. Διαχείριση βοσκοτόπων
  8. Διευθέτηση χειμάρρων
  9. Καλλιέργεια δασών
  10. Βιολογική καταπολέμηση ασθενειών