Από το 2002, αποτελούμε μια ιδιωτική εταιρεία εξειδικευμένη σε μελέτες, παροχή υπηρεσιών, και υποστήριξη στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Αναπτύσσουμε και προσφέρουμε λύσεις, που προορίζονται για τόσο για δημόσιους όσο και ιδιωτικούς φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση είτε εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα.

Με διαφορετικές προσεγγίσεις και προσαρμοσμένες υπηρεσίες, επιδιώκουμε να καλύψουμε τις ανάγκες και τις προσδοκίες κάθε ομάδας πελατών με αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία.

Κεντρικό στοιχείο της επιτυχίας μας αποτελούν τα άρτια εκπαιδευμένα και εξειδικευμένα μέλη της ομάδας μας, που αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους μέσω συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. Επιπλέον, επενδύουμε σε εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, εξασφαλίζοντας τη χρήση προηγμένων σύγχρονων λύσεων για την υποστήριξη των υπηρεσιών μας.

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται σε πολλαπλά πεδία, καλύπτοντας εκτενώς τον τομέα της οικοσυστημικής, περιβαλλοντικής και βιώσιμης ανάπτυξης. Στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών περιλαμβάνονται η συμβουλευτική και η εκπόνηση ποικίλων μελετών, με έμφαση τις δασικές και εν γένει περιβαλλοντικές. Επίσης, συμμετέχουμε ενεργά στη συγγραφή και υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, προσφέροντας την εμπειρογνωμοσύνη μας σε αντίστοιχους τομείς.

Η δραστηριότητα μας επεκτείνεται σε εφαρμογές GIS και χαρτογραφίας, καθώς και στην ανάπτυξη λογισμικών, παρέχοντας προηγμένες τεχνολογικές λύσεις για την παρακολούθηση και τη διαχείριση του περιβάλλοντος.

Τη δέσμευσή μας στις υψηλής ποιότητας παροχές εγγυάται η πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας που διαθέτουμε, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των πελατών μας στην αξιοπιστία και την επαγγελματική της προσέγγιση.