Εναρκτήρια συνάντηση έργου "MAIL" στις Βρυξέλλες

Απο Homeotech Co. Δημοσιεύτηκε πριν 5 χρόνια

Στις 16 Ιανουαρίου 2019 στις Βρυξέλλες πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση  του έργου “MAIL” με θέμα τον εντοπισμό των Οριακών Γαιών στην Ευρώπη και την ενίσχυση της συμμετοχής τους στις στρατηγικές δέσμευσης άνθρακα.

Στόχος του έργου είναι να εντοπίσει τις οριακές γαίες, να τις κατηγοριοποιήσει και επιπλέον να αξιολογήσει τη δυνατότητα της χρήσης τους ως δεξαμενών άνθρακα στο σύνολο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδεικτικά ως οριακές γαίες θεωρούνται εγκαταλελειμμένες γαίες, μη παραγωγικές γαίες, υποβαθμισμένες γαίες, άγονες γαίες, μολυσμένες γαίες κ.ά. Το έργο στοχεύει σε ορεινές και ημιορεινές οριακές γαίες, έτσι ώστε οι επιλεγμένες εκτάσεις να μην έρχονται σε σύγκρουση με τον αγροδιατροφικό τομέα.

Την ομάδα του έργου αποτελούν οι:

  • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
  • ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ο.Ε.
  • Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο της Βαλένθια (UPV)
  • IABG MBH
  • Κέντρο Ερευνών Διαστήματος της Πολωνικής Ακαδημίας Επιστημών (CBK PAN)
  • Cesefor Foundation

Το έργο επιδοτείται από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία “HORIZON 2020”. Συγκεκριμένα ανήκει στην ενότητα Marie Skłodowska-Curie στη δράση RISE (International and inter-sectoral cooperation through the Research and Innovation Staff Exchanges) και η υλοποίηση του βασίζεται σε μετακινήσεις εξειδικευμένου προσωπικού μεταξύ των εταίρων. Το έργο επιδοτείται πλήρως, με συνολικό προϋπολογισμό στις 800.400,00 €.

Έχει διάρκεια 36 μήνες με ημερομηνία έναρξης την 01/01/2019.