Επίσκεψη κλιμακίου Δασολόγων στο λόφο του κάστρου Σερβίων Κοζάνης

Απο Homeotech Co. Δημοσιεύτηκε πριν 2 χρόνια

Τα Σέρβια επισκέφτηκε, έπειτα από πρόσκληση του Δημάρχου Σερβίων κ. Χρήστο Ελευθερίου, την Παρασκευή 2 Αυγούστου, ειδικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον Δρ. Δημήτριο Αβτζή– Εντεταλμένο Ερευνητή στο αντικείμενο της Δασικής Εντομολογίας στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών (ΕΛΓΟ Δήμητρα) καθώς και τους Δασολόγους κ. Κωνσταντίνο Κόντο και κ. Λάμπρο Παπαλάμπρο της εταιρείας περιβαλλοντικής διαχείρισης ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ο.Ε., για τη διενέργεια αυτοψίας σχετικά με το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στο πευκοδάσος της ευρύτερης περιοχής του Κάστρου Σερβίων.

Η επιτόπου αυτοψία ανέδειξε την παρουσία δευτερογενών φλοιοφάγων εντόμων της υποοικογένειας Scolytinae στα οποία οφείλεται η νέκρωση περίπου του 10% των δέντρων. Αυτή η τοπική έξαρση του πληθυσμού αυτών των εντόμων συνδέεται με ευνοϊκές για την ανάπτυξη των εντόμων συνθήκες, όπως για παράδειγμα τη συσσώρευση νεκρής βιομάζας αλλά και την υψηλή θερμοκρασία σε συνδυασμό με ξηρασία κατά την περίοδο άνοιξης - καλοκαιριού. Συνέπεια αυτής της αύξησης του πληθυσμού, είναι η ικανότητα των εντόμων αυτών να προσβάλλουν ακόμη και υγιή, γειτονικά άτομα Πεύκης, κάτι που δημιουργεί μια απειλή για την υγεία όλη του πευκοδάσους της ευρύτερης περιοχή του κάστρου Σερβίων.

Για το λόγο αυτό σε πρώτο βαθμό κρίθηκε σκόπιμη η άμεση κοπή και απομάκρυνση των νεκρωμένων και των προσβεβλημένων ατόμων Πεύκης, έτσι ώστε να περιοριστεί δραστικά ο πληθυσμός των εντόμων αλλά και να μειωθεί η διαθέσιμη για τα έντομα τροφή. Επιπλέον σε δεύτερο βαθμό εξετάζεται η χρήση προσελκυστικών παγίδων,  για την μόνιμη παρακολούθηση του επιπέδου του πληθυσμού των εντόμων. Αφού αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της παγίδευσης και πάντοτε λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαίτερες συνθήκες της συστάδας στην περιοχή, μπορεί αυτές οι παγίδες να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο ώστε να καταστεί εφικτή η μαζική παγίδευση των εντόμων ως προσέγγιση καταπολέμησης.