Μεταφoρά εταιρείας σε νέα διεύθυνση

Απο Homeotech Co. Δημοσιεύτηκε πριν 2 χρόνια

Η εταιρεία ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ο.Ε. με κριτήριο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων και συνεργατών μεταφέρθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2017 σε νέα γραφεία στη διεύθυνση Αιγαίου 102,  Καλαμαριά Θεσσαλονίκης 1ος όροφος.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: (+30) 2310989585 και (+30) 2310423514