Πρώτη Συνάντηση Δικτύωσης του Ευρωπαϊκού Έργου LIFE ATIAS

Απο Homeotech Co. Δημοσιεύτηκε πριν 1 χρόνος

Η πρώτη Συνάντηση Δικτύωσης του Ευρωπαϊκού Έργου " Addressing the Απειλή χωροκατακτητικών ξένων ειδών στη Βόρεια Ελλάδα, με χρήση έγκαιρης προειδοποίησης και Πληροφοριακά συστήματα για θηλαστικά» (LIFE ATIAS -LIFE18 NAT/GR/000430) πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Πέμπτη 28/07/2022 στη Θεσσαλονίκη. Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ το έργο LIFE ATIAS είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός πρώιμου συστήματα ανίχνευσης και ταχείας εκρίζωσης για την πρόληψη της εξάπλωσης των επεμβατικών ξενικά είδη στη Βόρεια Ελλάδα.

Η συνάντηση διοργανώθηκε από την Homeotech C.o., Partner του έργου, ενώ Το LIFE Atias προσκάλεσε το έργο LIFE PRIMED με ομιλητή C. Georgiadis Project Υπεύθυνος Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης και ΙΑΣΩΝ Project με εισηγήτρια Δρ G. Lupu Συντονιστής στο Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης Δέλτα του Δούναβη.

Μεταξύ άλλων, ο Δρ Ι. Τσιριπίδης Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Βιολογίας του Α.Π.Θ. Δρ Γ. Φωτιάδης Επίκουρος Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, o Δρ Β. Τσιαούση Συντονίστρια του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Λιμνών στο Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων, Β. Χρυσοπολίτου Βιολόγος στο Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων και Ι. Ισαάκ από το Κυνήγι Ομοσπονδίας Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και εκπρόσωποι των υπόλοιπων εταίρων του έργου.

Συγκεκριμένα, θέματα που σχετίζονται με τις επιπτώσεις της εισβολής χωροκατακτητικών - ξένων ειδών σε ένα οικοσύστημα και αναπτύχθηκαν πιθανές λύσεις. Τέλος, δόθηκε έμφαση στη σημασία της βιοποικιλότητας και πώς επηρεάζεται από χωροκατακτητικά είδη στις περιοχές μελέτης των προσκεκλημένων έργων.

Ακολούθησε μια πολύ ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική συζήτηση, με τους συμμετέχοντες ανταλλάσσοντας απόψεις και προτάσεις για το θέμα αυτό, με στόχο τη δικτύωση με κοινή εστίαση αντιμετώπιση χωροκατακτητικών ειδών.