Το BioEUParks επιλέχθηκε ως μία από τις τέσσερις ιστορίες επιτυχίας του προγράμματος Intelligent Energy - Europe

Απο Homeotech Co. Δημοσιεύτηκε πριν 2 χρόνια

Το έργο BioEUparks «Αξιοποίηση των δυνατοτήτων της στερεάς βιομάζας στα πάρκα της ΕΕ» επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως μία από τις τέσσερις (μεταξύ 47 προγραμμάτων) ιστορίες επιτυχίας του προγράμματος Ευφυής Ενέργεια - Ευρώπη. Η ελληνική εταίροι του έργου ήταν το Εργαστήριο Δασικής Διαχείρισης του Τμήματος Δασών και Διαχείρισης του του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Φορέα Διαχείρισης του Η οροσειρά της Ροδόπης και η εταιρεία μας συμμετείχαν ως εξωτερικός εμπειρογνώμονάς τους.

Τα αποτελέσματα του έργου θα παρουσιαστούν στις 6 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες στο εργαστήριο που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τίτλο «Βιοενέργεια στην ΕΕ: Μετατροπή πολιτικών σε επιπτώσεις». Ο σκοπός του εργαστηρίου είναι να αξιολογήσει τον αντίκτυπο και την επιτυχία των 47 έργων βιοενέργειας που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Intelligent Energy Europe.

http://www.bioeuparks.eu/el/node/198