Τριήμερη κοινή εκδήλωση για το έργο SEEMLA στη Θεσσαλονίκη

Απο Homeotech Co. Δημοσιεύτηκε πριν 2 χρόνια

Η εκδήλωση ξεκίνησε την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017, στη Θεσσαλονίκη, στο Mediterranean Ξενοδοχείο Palace, με το Εθνικό Εργαστήρι με θέμα: «Αξιοποίηση της Παραγωγής Βιομάζας Δυνατότητες σε Περιθωριακά Εδάφη της Περιφέρειας της Μεσογείου».Το εργαστήριο επικεντρώθηκε σε θέματα όπως η ενέργεια, η βιοενέργεια, η παραγωγή και χρήση βιομάζας, η διατήρηση της φύσης και προστασία του περιβάλλοντος, απευθυνόμενος σε εμπειρογνώμονες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Κεντρικοί ομιλητές του εθνικού εργαστηρίου:

  • Φραγκισκάκης Νικήτας, Γενικός Διευθυντής Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων - Αποκεντρωμένος Διαχειριστής Μακεδονίας & Θράκης
  • Σπύρος Γαλατσίδας - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
  • Φώτης Κιουρτσής, Δημήτρης Κεραμιτζής, Λαμπέτσου Ευγενία - Αποκεντρωμένη Διαχειρίστρια Μακεδονίας & Θράκης
  • Δέσποινα Βλαχάκη - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (HOMEOTECH)
  • Χατζηγαβριήλ Δέσποινα & Δρ Αναστασιάδης Αριστοκλής - HORIZON S.A.
  • Δημήτριος Τερτίπης - Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας & Βιομάζας-Δημόσια Εταιρεία Ενέργειας Ανανεώσιμες Α.Ε.
  • Ερμιόνη Μαλιάρου (εκ μέρους του καθηγητή Φιλ. Αραβανόπουλου) - Γεωπονική Σχολή, Δασολογία & Φυσικό Περιβάλλον, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • Χαράλαμπος Λυκίδης - Ελληνικός Αγροτικός Οργανισμός «Δήμητρα» Ινστιτούτο Μεσογείου & Δασικά Οικοσυστήματα-Εργαστήριο Ανατομίας και Τεχνολογίας Ξύλου
  • Ελευθεριάδης Ιωάννης - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ελλάδος

Στις 29 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η 5η εσωτερική συνάντηση του έργου SEEMLA στο Mediterranean Palace στη Θεσσαλονίκη, με εκπροσώπους από όλους τους εταίρους του έργου.

Στις 30 Νοεμβρίου, οι εταίροι του έργου επισκέφτηκαν τα πιλοτικά οικόπεδα στη Ροδόπη, που βρίσκονται στα ανατολικά μέρος της Ελλάδας. Τα μέλη της ομάδας ενημερώθηκαν για την τρέχουσα κατάσταση των πιλοτικών χώρων και η διαδικασία παρακολούθησης που εφαρμόζεται.