Υπογραφή της σύμβασης «Δ7-14-Κατάρτιση δασικών χαρτών Περιφερειακών Ενοτήτων Άνδρου, Πάρου, Νάξου και Δήμου Ιητών»

Απο Homeotech Co. Δημοσιεύτηκε πριν 2 χρόνια

Στις 23 Αυγούστου 2018 η εταιρεία ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ O.E. , σε σύμπραξη με την εταιρεία ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΕΜΓΕ, υπέγραψε με το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ σύμβαση με τίτλο «Κατάρτιση δασικών χαρτών Περιφερειακών Ενοτήτων Άνδρου, Πάρου, Νάξου και Δήμου Ιητών» και κωδικό Δ7-14. Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η εκπόνηση μελέτης κατάρτισης δασικών χαρτών των Περιφερειακών Ενοτήτων Άνδρου, Πάρου, Νάξου και Δήμου Ιητών με σκοπό την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων και την έγκαιρη προβολή των δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου στο πλαίσιο της διαδικασίας κτηματογράφησης για την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου στη χώρα. Η εν λόγω σύμβαση θα έχει διάρκεια 18 μήνες.